pexels-photo-57690_edited_edited_edited.

DEALMAKING

Continue en jarenlang actief zijn in deze markt heeft, naast kennis, kunde en ervaring, geresulteerd in een zeer uitgebreid, divers en immer groeiend netwerk, waarmee we op oprechte en gepaste wijze contact onderhouden.  Zo houden we o.a. vinger aan de pols van wat er in de praktijk allemaal speelt en wordt ons eigen perspectief op de markt verder gevoed.

Door goed kijken, luisteren en out-of-the box denken signaleren we kansen en mogelijkheden die van waarde zijn voor onze relaties en partijen die we nog willen leren kennen. Het pro-actief vormgeven aan zulke kansen noemen wij dealmaking.  

Onze diensten

De dienstverlening van DVS Capital is gebaseerd op de overtuigingen dat een bedrijf alleen bestaansrecht heeft als het waarde toevoegt, dat niets en niemand in een vacuüm opereert en dat resultaten – met geluk natuurlijk - bereikt worden door inzicht, talent, competentie, creativiteit en toewijding. 

De wereld van beleggingsvastgoed laat zich kennen door een enorme verscheidenheid aan spelers, immer veranderende invloeden, een veelheid aan grote en nog grotere belangen, een zekere hardheid en veel zichtbare en onzichtbare emotie. Dus hoewel onroerend goed immobiliteit en permanentie impliceert, en het op papier vooral om cijfers en vierkante meters gaat, is de praktijk, waarin u verstrekkende keuzes maakt, verre van inzichtelijk en overzichtelijk.

Daarbij vervult vastgoed een belangrijke rol in en voor de samenleving.  Over de jaren is de vastgoedpraktijk met de maatschappij mee ontwikkeld in complexiteit. Er heeft een behoorlijke verdiepings- en professionaliseringsslag plaatsgevonden. De vragen van deze tijd, waar politiek, financiële instellingen en eigenaren van elk formaat een antwoord op moeten zien te vinden, zetten de branche behoorlijk onder druk.

Desalniettemin blijft vastgoed één van de meest solide beleggingscategorieën die er bestaat en is het een fascinerend vakgebied.  

 

DVS Capital heeft visie op en begrip van het speelveld en de van invloed zijnde ontwikkelingen, alsook een scherp oog voor individuele belangen en wat er werkelijk op straat gebeurt.