top of page

Privacyverklaring

Wij verzamelen persoonsgegevens.

Indien wij contact met u gezocht hebben kunt u ervan uit gaan dat wij uw gegevens in ons CRM-systeem hebben opgeslagen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend met het doel om ons eigen netwerk te vergroten en vastgoedtransacties tot stand te brengen waarbij we u en onszelf gelukkig trachten te maken.

U kunt er 100% op vertrouwen dat wij uw gegevens NOOIT zonder uw toestemming aan een derde zullen doorgeven, dat onze data-beveiliging van optimale kwaliteit is en dat wij u niet nodeloos lastig zullen vallen.

Heeft u er toch bezwaar tegen dat wij uw contactgegevens hebben opgeslagen? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. U kunt dan aangeven dat wij uw gegevens uit ons systeem verwijderen, of aangeven onder welke voorwaarden wij u mogen benaderen.

Functionaris Gegevensbescherming: Malka Schliesser
Tel: +31 654340511
Email: malka@dvscapital.nl

bottom of page